تعمیر و سیم پیچی الکتروموتور

موتور الکتریکی یا الکتروموتور نوعی ماشین الکتریکی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند. معمولا الکتروموتورها از طریق اثر متقابل بین میدان مغناطیسی و جریان الکتریکی در داخل یک سیم‌پیچ جهت تولید نیرو به شکل گشتاور و اعمال آن به شفت موتور عمل می‌کنند.
سیم پیچ الکترو موتورهای صنعتی به دلیل عملکرد بالا و زمان و ساعت استفاده طولانی همواره در معرض آسیب قرار دارد. دزنتیجه دیر یا زود نیاز به تعمیر و بازسازی پیدا می کنند. بنابراین نعمیر و سیم پیچی الکتروموتور از ضروریات این نوع ماشین میباشد.