الکتروموتور چیست؟

الکتروموتور چیست؟

الکتروموتورها تجهیزاتی هستند که جریان الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کنند. عمل برعکس آن را نیز می توان متصور شد که حرکت مکانیکی به الکتریسیته تبدیل شود که در اینصورت آنرا ژنراتور می نامند. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند. می توان گفت تمامی موتورهای الکتریکی با کمک قوانین الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر نیروی الکتروستاتیک و اثر پیزوالکتریک کار می‌کنند، هم وجود دارند.

در قوانین علم فیزیک وقتی یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، نیرویی بر روی آن ماده از سوی میدان اعمال می‌شود. در صورتی که میدان و ماده جریان الکتریسیته طوری طراحی شوند که نیروی وارده بصورت خطی نباشد می توان حرکت دورانی را پدید آورد

اکثر موتورهای الکتریکی بصورت دوارند، اما موتور خطی هم وجود دارند. در یک موتور دوار بخش متحرک روتور و بخش ثابت آن استاتور گفت می‌شود. موتور شامل آهنرباهای الکتریکی است که روی یک قاب سیم پیچی شده است. در واقع آرمیچر آن بخش از موتور است که به آن ولتاژ ورودی اعمال می‌شود یا آن بخش  از ژنراتور است که در آن ولتاژ خروجی ایجاد می‌شود. با توجه به طراحی ماشین ، هر کدام از بخشهای روتور یا استاتور می‌توانند به عنوان آرمیچر باشند.