کاربرد الکتروموتور در خطوط صنعتی

امروزه با توجه به قابلیت و ویژگی هایی که هر یک از تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزارهای مختلف دارند به منظور اهداف خاصی در صنایع استفاده می‌شوند الکتروموتورها یکی از کاربردی‌ترین تجهیزاتی در خطوط صنعتی  با اهداف متفاوتی هستند. در واقع این دستگاه با توانایی تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی توانسته حجم عظیمی از نیازها را در صنایع مختلف برآورده نماید؛ همین ویژگی سبب شده که کاربرد الکتروموتور در صنایع بسیار گسترده باشد. در نتیجه کاربرد الکتروموتور در خطوط صنعتی اصلی اساسی است.