انواع دیزل ژنراتور و کاربردهای آن

جهت انتخاب و خرید دیزل ژنراتور قبل از هر کاری باید با انواع دیزل ژنراتور و کاربردهای آنها آشنا شویم.

زیرا ژنراتور های دیزلی با توجه به نوع توان و کاربرد قیمت و قابلیت های خاص خود را دارند.