عوامل خراب شدن الکتروموتور

عمر مفید یک الکتروموتور معمولاً بین 10 تا 20 سال است، اما این مقدار می‌تواند بسته به شرایط استفاده، نگهداری و تعمیرات الکتروموتور متغیر باشد. در برخی موارد، الکتروموتورهای با کیفیت و تحت شرایط استفاده مناسب ممکن است بیشتر از 20 سال کار کنند. اما در مواردی که الکتروموتور به طور نادرست استفاده شود یا نگهداری مناسب نشود، عمر مفید آن کاهش خواهد یافت و ممکن است قبل از 10 سال خراب شود. بنابراین، برای افزایش عمر مفید الکتروموتور، مهم است که شرایط استفاده، نگهداری و تعمیرات آن را به دقت رعایت کنید. و عوامل خراب شدن الکتروموتور را بشناسیدم.