تفاوت های الکتروموتور بدنه چدنی با آلومینیوم

یکی از پرکاربردترین محصولات در صنعت الکتروموتورها هستند. یکی از مهمترین بخش های الکترو موتور بدنه آن است. بدنه این دستگاه‌ها از جنس‌های مختلفی تولید میگردد که از جمله آن می‌توان به الکتروموتور چدنی و الکتروموتور آلومینیومی اشاره نمود. هر کدام از این بدنه هادارای کاربرد خاصی هستند و برای شرایط خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوت الکتروموتور بدنه چدنی با آلومینیومی در تحمل توان حرارتی و دمای بالا، وزن، مقاومت و هزینه تولید میباشد. که در ادامه بیشتر مورد بررسی قرار میدهیم.

تفاوت های الکتروموتور بدنه چدنی با آلومینیوم