مزایا و روش های روانکاری گیربکس صنعتی

گيربکس های صنعتی تجهیزاتی هستند که در تمام بخش های صنعتی بکار برده میشوند . در واقع این سیستم های کاهنده و یا افزاینده نقشی بسیار مهم را در عملکرد کلی بخش و همچنین انتقال گشتاور انجام داده و بدون آن ها کل سیستم می تواند به حالت تعلیق در بیایند. بنابراین نگهداری از گیربکس ها امری ضروری است که موجب افزایش طول عمر آن ها خواهد شد. یکی از مهمترین بخش های نگهداری روانکاری گیربکس صنعتی میباشد. در این مطلب قصد داریم مزایا و روش های روانکاری گیربکس صنعتی را بررسی کنیم.