شرکت سولار پمپ

شرکت سولار پمپ در تاریخ 73.11.18 تحت شماره 6860 در اداره ی ثبت شرکت های تبریز با هدف توليد انواع الكتروپمپ های شناور، جهت استفاده از آبهای زير زمينی با مكانيزم مدرن، برای مصارف شهری، كشاورزی و صنعتی تأسيس گرديد.

این واحد با کارت بازرگانی به شماره177914 از سال 1373 فعالیت خود را شروع نموده است.

این واحد دارای پروانه ی بهره برداری به شماره105. 26722 از وزارت صنایع و معادن میباشد