لامپ و تجهیزات روشنایی

66 کالا

 • چراغ COB توکار 12 وات داتیس مدل PX-COB

  تماس بگیرید
  چراغ پنلی SMD و چراغ پنلی COB  از جدیدترین تکنولوژی های به کار رفته برای تامین روشنایی محیط می باشند و امروزه توجه به اینکه کمبود منابع انرژی و همچنین نیاز به صرفه جویی در انرژی های موجود، استفاده از این نوع چراغ ها نسبت به لامپ های قدیمی و پرمصرف گسترش یافته است. از طرف مقابل بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ساختمان سازی امری اجتناب…
  نمایش سریع محصول
 • چراغ COB توکار 15 وات داتیس مدل PX-COB

  تماس بگیرید
  چراغ پنلی SMD و چراغ پنلی COB  از جدیدترین تکنولوژی های به کار رفته برای تامین روشنایی محیط می باشند و امروزه توجه به اینکه کمبود منابع انرژی و همچنین نیاز به صرفه جویی در انرژی های موجود، استفاده از این نوع چراغ ها نسبت به لامپ های قدیمی و پرمصرف گسترش یافته است. از طرف مقابل بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ساختمان سازی امری اجتناب…
  نمایش سریع محصول
 • چراغ COB توکار 18 وات داتیس مدل FAMA

  تماس بگیرید
  چراغ پنلی SMD و چراغ پنلی COB  از جدیدترین تکنولوژی های به کار رفته برای تامین روشنایی محیط می باشند و امروزه توجه به اینکه کمبود منابع انرژی و همچنین نیاز به صرفه جویی در انرژی های موجود، استفاده از این نوع چراغ ها نسبت به لامپ های قدیمی و پرمصرف گسترش یافته است. از طرف مقابل بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ساختمان سازی امری اجتناب…
  نمایش سریع محصول
 • چراغ COB توکار 20 وات داتیس مدل PX-COB

  تماس بگیرید
  چراغ پنلی SMD و چراغ پنلی COB  از جدیدترین تکنولوژی های به کار رفته برای تامین روشنایی محیط می باشند و امروزه توجه به اینکه کمبود منابع انرژی و همچنین نیاز به صرفه جویی در انرژی های موجود، استفاده از این نوع چراغ ها نسبت به لامپ های قدیمی و پرمصرف گسترش یافته است. از طرف مقابل بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ساختمان سازی امری اجتناب…
  نمایش سریع محصول
 • چراغ COB توکار 30 وات داتیس مدل FAMA

  تماس بگیرید
  چراغ پنلی SMD و چراغ پنلی COB  از جدیدترین تکنولوژی های به کار رفته برای تامین روشنایی محیط می باشند و امروزه توجه به اینکه کمبود منابع انرژی و همچنین نیاز به صرفه جویی در انرژی های موجود، استفاده از این نوع چراغ ها نسبت به لامپ های قدیمی و پرمصرف گسترش یافته است. از طرف مقابل بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ساختمان سازی امری اجتناب…
  نمایش سریع محصول
 • چراغ COB توکار 30 وات داتیس مدل PX-COB

  تماس بگیرید
  چراغ پنلی SMD و چراغ پنلی COB  از جدیدترین تکنولوژی های به کار رفته برای تامین روشنایی محیط می باشند و امروزه توجه به اینکه کمبود منابع انرژی و همچنین نیاز به صرفه جویی در انرژی های موجود، استفاده از این نوع چراغ ها نسبت به لامپ های قدیمی و پرمصرف گسترش یافته است. از طرف مقابل بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ساختمان سازی امری اجتناب…
  نمایش سریع محصول
 • چراغ COB توکار 40 وات داتیس مدل FAMA

  تماس بگیرید
  چراغ پنلی SMD و چراغ پنلی COB  از جدیدترین تکنولوژی های به کار رفته برای تامین روشنایی محیط می باشند و امروزه توجه به اینکه کمبود منابع انرژی و همچنین نیاز به صرفه جویی در انرژی های موجود، استفاده از این نوع چراغ ها نسبت به لامپ های قدیمی و پرمصرف گسترش یافته است. از طرف مقابل بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ساختمان سازی امری اجتناب…
  نمایش سریع محصول
 • چراغ COB توکار 40 وات داتیس مدل PX-COB

  تماس بگیرید
  چراغ پنلی SMD و چراغ پنلی COB  از جدیدترین تکنولوژی های به کار رفته برای تامین روشنایی محیط می باشند و امروزه توجه به اینکه کمبود منابع انرژی و همچنین نیاز به صرفه جویی در انرژی های موجود، استفاده از این نوع چراغ ها نسبت به لامپ های قدیمی و پرمصرف گسترش یافته است. از طرف مقابل بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ساختمان سازی امری اجتناب…
  نمایش سریع محصول
 • چراغ COB توکار 60 وات داتیس مدل FAMA

  تماس بگیرید
  چراغ پنلی SMD و چراغ پنلی COB  از جدیدترین تکنولوژی های به کار رفته برای تامین روشنایی محیط می باشند و امروزه توجه به اینکه کمبود منابع انرژی و همچنین نیاز به صرفه جویی در انرژی های موجود، استفاده از این نوع چراغ ها نسبت به لامپ های قدیمی و پرمصرف گسترش یافته است. از طرف مقابل بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ساختمان سازی امری اجتناب…
  نمایش سریع محصول
 • چراغ SMD توکار 12 وات داتیس مدل PX-ZTD

  تماس بگیرید
  چراغ پنلی SMD و چراغ پنلی COB  از جدیدترین تکنولوژی های به کار رفته برای تامین روشنایی محیط می باشند و امروزه توجه به اینکه کمبود منابع انرژی و همچنین نیاز به صرفه جویی در انرژی های موجود، استفاده از این نوع چراغ ها نسبت به لامپ های قدیمی و پرمصرف گسترش یافته است. از طرف مقابل بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ساختمان سازی امری اجتناب…
  نمایش سریع محصول
 • چراغ SMD توکار 18 وات داتیس مدل PX-ZTD

  تماس بگیرید
  چراغ پنلی SMD و چراغ پنلی COB  از جدیدترین تکنولوژی های به کار رفته برای تامین روشنایی محیط می باشند و امروزه توجه به اینکه کمبود منابع انرژی و همچنین نیاز به صرفه جویی در انرژی های موجود، استفاده از این نوع چراغ ها نسبت به لامپ های قدیمی و پرمصرف گسترش یافته است. از طرف مقابل بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ساختمان سازی امری اجتناب…
  نمایش سریع محصول
 • چراغ SMD توکار 24 وات داتیس مدل PX-ZTD

  تماس بگیرید
  چراغ پنلی SMD و چراغ پنلی COB  از جدیدترین تکنولوژی های به کار رفته برای تامین روشنایی محیط می باشند و امروزه توجه به اینکه کمبود منابع انرژی و همچنین نیاز به صرفه جویی در انرژی های موجود، استفاده از این نوع چراغ ها نسبت به لامپ های قدیمی و پرمصرف گسترش یافته است. از طرف مقابل بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ساختمان سازی امری اجتناب…
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها
error: کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آریا صنعت ایرانیان می باشد