اجزای الکتروموتور

الکتروموتورهای صنعتی به دو دسته موتورهای برق جریان مستقیم dc و موتورهای برق جریان متناوب ac تقسیم بندی می گردند. مهمترین اجزای الکتروموتور شامل چرخ دنده ها، سیم پیچی ، اتصالات و مقاومت ها است که در ادامه همه اجزای این دو دسته الکتروموتور را بیشتر بررسی میکنیم.