تفاوت الکتروموتورهای گیربکسی و اینورتردار

یکی از تفاوت های الکتروموتورهای گیربکسی و اینورتردار این است که گیربکس سیستم مکانیکی تنظیم سرعت موتور میباشد. اما اینورتر با استفاده از قطعات الکترونیکی جهت تنظیم سرعت موتور طراحی گردیده است.

در ادامه با باقی تفاوت الکتروموتورهای گیربکسی و اینورتردار آشنا میشویم.