دلایل رایج خرابی گیربکس های صنعتی

دلایل خرابی گیربکس های صنعتی به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شوند. دلایل فرعی شامل روغن ریزی، پوشیده شدن گیربکس یا الکتروگیربکس با گرد و غبار، کم بودن روغن، غیر همسویی در کوپلینگ ها می شوند.
چنانچه دلایل فرعی برای مدت طولانی ادامه پیدا کنند و به آنها توجه نشود می توانند به مسائل جدی تری تبدیل شده و خرابی بیشتری به بار بیاورند و یا باعث بروز دلایل اصلی خرابی در گیربکس صنعتی شوند که شامل خرابی در بلبرینگ ها، زنگ زدگی، شل شدن اتصالات مکانیکی، آسیب به شافتها و دندانه چرخدنده ها می باشد که می تواند منجر به آسیب جدی در دنده ها یا مجموعه گیربکس شود.
گیربکس صنعتی باید طبق برنامه مدون و منظم تحت بازرسی قرار بگیرد. روشهایی مانند مشاهده منظم و چک کردن ظاهر بیرونی گیربکس و بررسی صدای عملکرد، اندازه گیری منظم ارتعاشات که اگر خارج از بازه تعریف شده در استاندارد یا مشخص شده توسط تولید کننده باشد. باید دنبال علت آن گشت چرا که در بلند مدت باعث آسیب خواهد شد، تحلیل های اسپکترام و نمونه گیری از روغن در دوره های مشخص عملکردی و تحلیل آن می تواند در تعمیر و نگهداری هر چه بهتر گیربکس صنعتی بسیار موثر باشند.