شرکت نمودارکنترل

شرکت نمودارکنترل

محافظ برق چیست ؟

بدلیل فرسودگی شبکه های تولید و توزیع برق در کشور همه ما با نوسانات ناگهانی برق مواجه شده ایم. در صورتیکه که این نوسانات کم باشند ممکن است ملموس نبوده و تاثیری بر عملکرد دستگاههای مصرفی نداشته باشند ولی گاهی این نوسانات دارای اثرات آنی و سنگین مثل سوختن یخچال ، تلویزیون و کامپیوتر ها یا حتی آتش سوزی است.

به دستگاهی که در مسیر بین دستگاههایی همچون تلویزیون، یخچال، کولرگازی و … و برق ورودی قرار میگیرد محافظ برق گفته می شود. در صورتیکه ولتاژ و یا آمپراژ خطوط برق رسانی شهری بعلت های مختلفی همچون اشکال در خطوط انتقال برق، مصرف بیش از حد مصرف کننده و … نوسانی از محدوده استاندارد تعیین شده داشته باشد، مسیر برق ورودی را قطع می نماید. و تا هنگام بازگشت شرایط نرمال و پس از طی زمان مشخص شده، مجددا مسیر ورود جریان را به تجهیزات الکتریکی ، وصل می نماید و با این عملکرد از آسیب به دستگاه مورد نظر جلوگیری می نماید.

محافظ برق تاثیری بر روی کیفیت برق ورودی، رفع ریپل (نوسانات) برق و یا تنظیم برق ورودی و یا خروجی خود نداشته و فقط در صورتیکه جریان و یا ولتاژ از حدی تجاوز نماید برق خروجی خود را قطع می نماید.