آیفون تصویری تابا 4 اینچ با حافظه مدل TVD-1090M200