آیفون تصویری تابا 4.3 اینچ با حافظه TVD-1043I – دو سیم