سوکت تلفن دوقلو ایران الکتریک مدل الیزه

پریز تلفن دوکاره ایران الکتریک مدل الیزه